Ostatní informace

a užitečné rady

Délka pobytu

Bungalov je kapacitně řešen pro max.8 osob. Z provozních důvodů poskytujeme prozatím pouze týdenní pobyty od soboty do soboty. Nástup k ubytování je v sobotu nejdříve ve 14:30 hodin nebo po dohodě se správkyní bungalovu. Ukončení pobytu též v sobotu do 10.00 hodin.

Provozní řád bungalovu POHODA NA LIPNĚ

Vážení hosté přejeme si, aby Váš pobyt u nás, byl co nejpříjemnější a bezproblémový. 

Řiďte se proto našimi pokyny uvedenými v tomto Provozním řádu:

 • Platbu za ubytování a služby s tím spojené, je host povinen zaplatit dle aktuálního platného ceníku provozovatele a to předem určeným způsobem.
 • Hosté budou ubytováni po předložení platného dokladu o totožnosti, při přebírání bungalovu. Uvedou jména všech osob a dětí, u osob starších 15-ti let doplní adresu, číslo OP nebo pasu. Do bungalovu mají zákaz vstupu osoby, které nejsou smluvně ubytované a zapsané, dále je zakázáno bungalov dále přeprodávat třetím stranám bez souhlasu správkyně. Není dovoleno objekt komerčně využívat.
 • Při předávání bungalovu bude uhrazena vratná kauce ve výši 5.000,- Kč. Na základě tohoto, budou vydány klíče s ovladačem pro zabezpečení objektu. 
 • Host přebírá bungalov bez závad a je povinen si ho před ubytováním prohlédnout a zjištěné závady nahlásit. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.  Pokud dojde k poškození bungalovu nebo jeho vybavení, je toto host povinen neprodleně nahlásit a škodu nahradit z vratné kauce. Přesahuje-li škoda výši vratné kauce, je host povinen škodu uhradit na účet provozovatele do 7.dnů po ukončení pobytu. Za nezletilé osoby ručí plnoletá osoba a ta nese plnou odpovědnost za škody nezletilými způsobené.
 • Ve všech prostorách bungalovu je přísný zákaz kouření. Pro kouření je vyhrazený prostor před bungalovem nebo na terase a pro odkládání nedopalků je k tomu určená nádoba (popelník). V případě porušení zákazu kouření v bungalovu nebude vrácena  VRATNÁ KAUCE.
 • V bungalovu není povoleno používat vlastní elektrospotřebiče, mimo spotřebičů určeným k osobní hygieně nebo spotřebičů určených k monitoringu malých dětí a spotřebičů k dobíjení telefonů.
 • Host nesmí bez souhlasu správkyně objektu přemisťovat vybavení, provádět jakékoli jiné úpravy a zasahovat do elektrické sítě nebo jiné instalace uvnitř i venku bungalovu.
 • Dodržujte pořádek a čistotu nejen uvnitř, ale i vně bungalovu. 
 • Respektujte noční klid od 22:00 do 6:00 hodin.
 • Při odchodu z bungalovu se přesvědčte, že jste zavřeli všechna okna, dveře, vodu, vypnuli veškeré spotřebiče, zamkli a aktivovali bezpečnostní zařízení. Pokud nebude bezpečnostní zařízení ve vaší nepřítomnosti aktivováno, provozovatel za ztrátu nebo zničení vašich věcí neručí a bude požadovat náhradu škody. Pokud si ponecháte klíče uvnitř bungalovu (v obytných částech - prostoru za verandou) dveře se uzamknou a na znovu otevření bude použita VRATNÁ KAUCE a dojezd oprávněné osoby s náhradními klíči může trvat až 4 hodiny.
 • Při ukončení pobytu hosté před svým odjezdem provedou závěrečný úklid:  Úklid kuchyně (včetně umytí nádobí), vyluxování, vytření podlahy ve všech místnostech, úklid toalety a koupelny, vynesení odpadků a dále svléknou ložní prádlo. Pokud ubytovaní tento úklid neprovedou, jsou povinni správkyni uhradit 1.000,- Kč na místě.
 • Pro hrubé porušení tohoto PROVOZNÍHO ŘÁDU, může být pobyt ukončen předčasně  bez náhrady
 • Host bungalovu POHODA NA LIPNĚ svou rezervací a platbou stvrzuje, že PROVOZNÍ ŘÁD četl, seznámil se s ním a bez výhrad s ním souhlasí. 


Vážení hosté, přejeme Vám příjemný pobyt, spoustu zážitků a pohodu s POHODOU NA LIPNĚ.

V Lipně nad Vltavou  Iva Konopová - správce bungalovuPlatnost provozního řádu od 1.listopadu.2019 do odvolání.


Ubytování POHODA NA LIPNĚ | 2019 | Vítejte na horách
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!